HemMILJÖVÅRDSSÄLLSKAPET

KAMES MULLVADIS


En opolitisk oberoende miljövårdsförening där man kan få aktuella kunskaper, vidareutbildning och kontakter.


Miljömedvetandet hos allmänheten väcktes på 1960-talet. En av väckarklockorna var Rachel Carson med sin bok "Tyst vår". På Stockholms universitet tog Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (dåvarande Naturgeografiska institutionen) tag i detta intresse och startade kurser i miljövård. Man började med en 10-poängskurs och efter några år, 1973 för att vara exakt, tillkom en fortsättningskurs.


Den första kullen studenter som kom att utexamineras från

fortsättningskursen fann under en exkursion till Västergötland att man inte kunde släppa miljövårdsfrågorna i och med att kursen tog slut. Sagt och gjort - de bildade en förening. Man kallade den Kames Mullvadis efter det säregna kamelandskapet i Västergötland vilket en del naturgeografer anser bildades vid senaste istidens slut. I sann studentikos anda framlades i stället teorin att landskapet formats av den numera utdöda jätte-mullvaden Kames mullvadis. Denna landskapstyp återfinns främst i Valle Härad i Västergötland och är behagligt kuperat med kullar och dalar i ett relativt öppet landskap med riklig växtlighet och ett varierat djurliv. Det är ett av landets attraktivaste områden för naturvänner.


”Mullvadsteorin” hävdar att kamelandskapet skapades av

jättemullvaden som genom "undergrävande" verksamhet verkade utan att direkt synas. Detta arbetssätt präglar också i stort sett föreningens verksamhet.Föreningen arrangerar föreläsningar och kortare exkursioner, samt informerar om nyheter och andra aktuella händelser i ämnet miljövård. Sedan 1970-talet har föreningens verksamhet följt denna programförklaring genom att bl.a. arrangera kvällsföreläsning någon gång per år, informerar om intressanta föreläsningar och konferenser. 


 

Tips! Torsdag 25 maj kl 18.00 – 20.00, Frö- och plantbyte - Vi byter plantor och fikar tillsammans, Naturskyddsföreningen rikskansli
Ta med det du har för mycket av – frön, sticklingar eller plantor – och byt till något nytt och spännande. Vi ses på Åsögatan, eventuellt går vi till Björns trädgård om det är fint väder. Vi bjuder på ekofika. Målgrupp: Alla, Max antal deltagare:40, Medlemskap krävs: Nej

Pris: Gratis, Plats Adress Åsögatan 115 (över gården, vid cykelställen), 2 tr, Stockholm

 

Tips! Söndag 28 maj kl 11-13 – Guidning av Rågdalens skogsträdgård Naturskyddsföreningen Huddinge och Rågdalens Skogsträdgårds Ideella Förening och Friluftsfrämjandet Huddinge, Anmälan: Senast onsdag 24 maj
Margaretha Stuguland, Rågdalens Skogsträdgårds Ideella Förening guidar oss runt bland växterna i Rågdalens Skogsträdgård. Vi kommer att få laga mat utomhus med växter från trädgården som t.ex. örtsmör med vikingabröd. Arrangeras i samarbete med Naturskyddsföreningen Huddinge, Rågdalens Skogsträdgårds Ideella Förening och Friluftsfrämjandet Huddinge Tid: Söndag 28 maj kl. 11-13 Plats: Samling Rostvingevägen 38, 14137 Huddinge, gult hus med vita kanter. Parkering finns. Hitta hit: Hitta resa på SL.se Pris: 100 kr Ta med: Kläder efter väder Anmälan: Senast onsdag 24 maj OBS! Minsta antalet deltagare för att eventet ska bli av är 10 personer. Friluftsfrämjandets medlemmar anmäler sig via Friluftsfrämjandets hemsida. Naturskyddsföreningens medlemmar och övriga anmäler sig till Jessica Eklund, jessica.natur@huddinge.se / sms 073-583 50 34 och betalar via Swish till 073-583 50 34

 

Tips! Onsdag 31 maj kl 17.00-18.30 – Blommande träd och buskar, Bergianska trädgården

I månadsskiftet maj-juni blommar buskar och träd som bäst i Bergianska, vi går en vandring genom trädgården och ser buskpioner, rododendron, syrener och lite ovanligare arter.

Det är svårt att förutsäga vårens ankomst, men den här tiden bjuder oftast på en fantastisk blomning i trädgården. I rododendrondalen finns mer än hundra sorter och cirka 70 arter. Alla blommar inte samtidigt, men den här tiden blommar många. Har vi tur blommar även syrenerna fortfarande, annars finns många andra buskar och träd att se t ex näsduksträd och buskpioner.

Vi passar också på att se på våra inhemska lövträds blommor och få svar på frågan om barrträd blommar? Visningen tar ca 1,5 timme. Obligatorisk föranmälan: klicka på länken till anmälningsformuläret på Bergianska trädgårdens hemsida. Anmälan öppnar onsdag 10 maj. Begränsat antal platser. Pris: 80 kr. Betalning sker direkt till guiden med Swish. Samling för betalning 15 minuter innan visningen börjar. Samlingsplats meddelas vid erhållen plats på visningen.

 

Tips! Måndag 5 juni - Naturnatt i Rågsveds naturreservat - Naturskyddsföreningen

Välkomna på Naturnatt! Vi ger oss ut i naturen till en udde vid Magelungen, där det finns grillplats och fågeltorn. Under kvällen har vi tipspromenad, bäverspaning och förhoppningsvis lyssnar vi efter fladdermöss. Det brukar också bli en vandring upp till skogslindarna på Ekorrnäset. Ta med fika/något att grilla. Mer information kommer att finnas här. Samling: Rågsveds tunnelbanestation.

Målgrupp :Alla, Medlemskap krävs: Nej, Pris: Gratis

 

Tips! Onsdag 7 juni kl. 17.00 - 18.30 - Bergianska – blommor och bin

Välkommen på en guidad visning! – Naturskyddsföreningen, Anmälan senast 5 juni

En guidad visning om pollination och spridningsbiologi i Bergianska trädgården under rhododendrons blomningstid. Begränsat antal platser: 25, Anmälan https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/bergianska-blommor-och-bin-stockholm-2023-06-07/
Samling: Kl. 16.50 vid informationstavlan intill parkeringen (norra entrén). Se karta www.bergianska.se under rubriken Besök oss.