HemMILJÖVÅRDSSÄLLSKAPET

KAMES MULLVADIS


En opolitisk oberoende miljövårdsförening där man kan få aktuella kunskaper, vidareutbildning och kontakter.


Miljömedvetandet hos allmänheten väcktes på 1960-talet. En av väckarklockorna var Rachel Carson med sin bok "Tyst vår". På Stockholms universitet tog Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (dåvarande Naturgeografiska institutionen) tag i detta intresse och startade kurser i miljövård. Man började med en 10-poängskurs och efter några år, 1973 för att vara exakt, tillkom en fortsättningskurs.


Den första kullen studenter som kom att utexamineras från

fortsättningskursen fann under en exkursion till Västergötland att man inte kunde släppa miljövårdsfrågorna i och med att kursen tog slut. Sagt och gjort - de bildade en förening. Man kallade den Kames Mullvadis efter det säregna kamelandskapet i Västergötland vilket en del naturgeografer anser bildades vid senaste istidens slut. I sann studentikos anda framlades i stället teorin att landskapet formats av den numera utdöda jätte-mullvaden Kames mullvadis. Denna landskapstyp återfinns främst i Valle Härad i Västergötland och är behagligt kuperat med kullar och dalar i ett relativt öppet landskap med riklig växtlighet och ett varierat djurliv. Det är ett av landets attraktivaste områden för naturvänner.


”Mullvadsteorin” hävdar att kamelandskapet skapades av

jättemullvaden som genom "undergrävande" verksamhet verkade utan att direkt synas. Detta arbetssätt präglar också i stort sett föreningens verksamhet.Föreningen arrangerar föreläsningar och kortare exkursioner, samt informerar om nyheter och andra aktuella händelser i ämnet miljövård. Sedan 1970-talet har föreningens verksamhet följt denna programförklaring genom att bl.a. arrangera kvällsföreläsning någon gång per år, informerar om intressanta föreläsningar och konferenser. 


 
Årsmöte tisdag den 13 februari 2024, kl. 18:00

Utöver de vanliga årsmötesförhandlingarna kommer vi att få föredrag av Hanna Novakovic som berättar om hållbarhetsarbete inom tunnelbanan.

 

Efter årsmötesförhandlingarna följer sedvanlig eftersits med buffé. Vin alt. alkoholfritt alternativ ingår i priset. Meddela eventuella allergier till Birgitta. Därefter lyssnar vi på föredraget.

 

Bifogat återfinns dagordning, verksamhetsberättelse 2023 och budget för 2024. Revisionsberättelse och valberedningens förslag till styrelse är vid tiden för utskicket ännu inte klara utan kommer att finnas tillhanda vid årsmötet                                                                                                        

 OBSERVERA att i år kommer mötet att hållas i Abrahamsberg, Hemslöjdsvägen 14 nedre botten.

 

Tunnelbana:
Man åker tunnelbana till Abrahamsberg. Går höger, höger under tunnelbanebron. Rakt fram till Drottningholmsvägen som man korsar och på andra sidan går man till vänster om det stora tegelhuset. Passera de två bostadshusen (som är Hemslöjdsvägen 4 o 6) sväng vänster in mot en rund plats med flaggstång i mitten. Gå vidare rakt fram mellan husen, längst bort ligger Hemslöjdsvägen 14. Porten står öppen. Inne i porten går man in till vänster.

BIL: Om man tar bil följ röd markering

                         

Anmälan till eftersitsen görs genom insättning av 180 kr på Kames Mullvadis
plusgiro 37 53 27 – 4 senast den 12 februari.

 

De som vill komma på mötet men inte vara kvar på middagen anmäler sig till Birgitta Nordin-Wahlström per telefon: 070-483 01 48 (mobil).

Alternativt per e-post: birgitta.n.w.@gmail.com.   

 

Tips! Tisdag 27 februari kl17.30-19:00 - Ugglekväll i vinterskogen, Naturskyddsföreningen i Tyresö

På kvällen är det mörkt och spännande i vinterskog. Ta med barnen på en vandring och leta lysande reflexugglor i ficklampornas sken.

KONTAKTPERSON Solveig 070-3501139

Vem kan hitta flest ugglor? Vi spanar längs stigen efter ugglor i träden och avslutar vid en brasa där man kan grilla sin korv medan elden glöder i natten. Klockan 18.30 berättar vi om våra ugglor. Kanske får vi höra ugglan hoa i Albyskogen. Ta med bra ficklampor och gärna lite matsäck och sittunderlag. Du följer en stig med reflexer till eldplatsen.

Målgrupp: Barn i målsmans sällskap, Medlemskap krävs: Nej, Pris: Gratis

Plats Samlingsplats Alby Friluftsområde, ovanför busshållplatsen vid Alby parkering (Alby Skogsväg). Vår flagga markerar var stigen börjar.

Adress Tyresö Skogsstigar i Alby Friluftsområde