HemMILJÖVÅRDSSÄLLSKAPET

KAMES MULLVADIS


En opolitisk oberoende miljövårdsförening där man kan få aktuella kunskaper, vidareutbildning och kontakter.


Miljömedvetandet hos allmänheten väcktes på 1960-talet. En av väckarklockorna var Rachel Carson med sin bok "Tyst vår". På Stockholms universitet tog Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (dåvarande Naturgeografiska institutionen) tag i detta intresse och startade kurser i miljövård. Man började med en 10-poängskurs och efter några år, 1973 för att vara exakt, tillkom en fortsättningskurs.


Den första kullen studenter som kom att utexamineras från

fortsättningskursen fann under en exkursion till Västergötland att man inte kunde släppa miljövårdsfrågorna i och med att kursen tog slut. Sagt och gjort - de bildade en förening. Man kallade den Kames Mullvadis efter det säregna kamelandskapet i Västergötland vilket en del naturgeografer anser bildades vid senaste istidens slut. I sann studentikos anda framlades i stället teorin att landskapet formats av den numera utdöda jätte-mullvaden Kames mullvadis. Denna landskapstyp återfinns främst i Valle Härad i Västergötland och är behagligt kuperat med kullar och dalar i ett relativt öppet landskap med riklig växtlighet och ett varierat djurliv. Det är ett av landets attraktivaste områden för naturvänner.


”Mullvadsteorin” hävdar att kamelandskapet skapades av

jättemullvaden som genom "undergrävande" verksamhet verkade utan att direkt synas. Detta arbetssätt präglar också i stort sett föreningens verksamhet.Föreningen arrangerar föreläsningar och kortare exkursioner, samt informerar om nyheter och andra aktuella händelser i ämnet miljövård. Sedan 1970-talet har föreningens verksamhet följt denna programförklaring genom att bl.a. arrangera kvällsföreläsning någon gång per år, informerar om intressanta föreläsningar och konferenser. 


 
Tips! Söndag den 27 augusti - Gålö hembygdsmuseum + Fornstigen på Gålö + Gålö Gårdsmejeri

Hembygdsmuseet är öppet mellan 12.00 – 16.00. Fornstigen på Gålö är en 3,8 km lång naturstig, men försedd med info-tavlor som berättar vad som hänt här för länge sedan. Det var vid en tid då Gålö bestod av flera mindre öar som stack upp ur havet. Hit ut paddlade man för att jaga säl, fiska och fånga sjöfågel/-ägg. Buss linje 845 från Västerhaninge station. Avstigning hållplats Morarna. Bilparkering vid Fornstigens entré. Man kan också besöka Gålö gårdsmejeri som säljer ostar och även har Café.


Onsdag 30 augusti (prel datum) – Jubileumsmiddag 50 år hos Birgitta och Hans
Om vädret tillåter sitter vi på altanen. Om det är kyligt fortsätter vi inomhus och eventuellt tänder vi brasan. Ta gärna med bilder från olika aktiviteter vi har haft under åren.

Samling        kl 18:00 hos Birgitta, Gamla Södertäljevägen 158C.
Anmälan:      Senast 29 augusti till Birgitta Nordin-Wahlström tfn 070-4830148 eller e-post:
                      birgitta.n.w@gmail.com 
Kostnad:       150 kr.

 

Tips! Söndag 3 september kl 11.00-15.00 – Höstfest i Bergianska

Höstfesten är ett tillfälle att upptäcka växternas mångfald. Under dagen kan du träffa Bergianska trädgårdens trädgårdsmästare och botanister. Särskilt för denna dag är att många sällskap med specialkunskap inom olika växtgrupper är på plats. De visar olika spännande sorter av olika växter och säljer sticklingar. Under 2022 så deltog tex. Bergianska trädgårdens vänner, Trädgårdsamatörerna (Stockholmskretsen), Svenska pionsällskapet, Föreningen för dendrologi och parkvård, Svenska chilipepparföreningen, Stockholms koloniträdgårdar, Dahliaentusiasterna, Sveriges Pomologiska Sällskap, Gesneriasterna, Botaniska sällskapet i Stockholm. Dessutom kommer Bergianska trädgårdens trädgårdsmästare och botanister svara på frågor om odling, beskärning, ohyra och växtidentifiering. Ta gärna med dig ett foto på en växt som du undrar över. Eller om du har ett ogräs som du inte vet vad det är – ta med det också. I Victoriahuset är det provsmakning av tropiska grödor. Här får du se tropiska gurkor, vattenväxter och jättenäckrosor med mer än meterstora blad.

Visningar och diverse barnaktiviteter kommer att anordnas och detaljer finns på hemsidan med alla programpukter. Som vanligt kommer det vara fri entré till alla utomhusaktiviteter.

 

Tips! Tisdag 3 oktober kl 13-14.30 - Kallaväxter – En källa till värme, Bergianska trädgården

Bland krukväxter är nog fredskalla med sitt vita hölsterblad den mest kända kallaväxten. Kallaväxternas mångformighet är dock stor med allt från mycket små vattenväxter till flera meter stora örter. Vissa av dem kan också värma upp sig själva. Kallaväxter, Araceae, är en stor blomväxtfamilj med störst artrikedom i tropikerna, men de finns även i tempererade områden. De ungefär 4000 arterna är mest örtartade, med många klättrande arter och epifyter. En typisk kallaväxt har vid blomning en kolvlik blomställning med många blommor, som omges av ett s.k. hölsterblad (som är vitt hos en fredskalla). Blomkolven kan ofta avge en stark, obehaglig, doft som attraherar pollinerande insekter. Många kallaväxter kan också producera värme för att värma upp blomställningen, något som kallas termogenes. Anledningen till detta tros vara att locka insekter, kanske genom att doftämnen sprids bättre. En del kallaväxter kan bli mycket stora. Jätteknölkalla (Amorphophallus titanum) kan få en över tre meter hög blomställning. Andmatsarter, vattenväxter som är en avvikande grupp av kallaväxter, blir däremot mycket små. Den minsta arten, dvärgandmat (Wolffia arrhiza), är millimeterstor. Obligatorisk föranmälan: klicka på länken till anmälningsformuläret på Bergianska trädgårdens hemsida, öppnar 12 september Begränsat antal platser. Pris: 90 kr. Betalning görs direkt till kassan i växthuset. Samling för betalning 15 minuter innan visningen börjar.

 

Preliminärt datum Lördag 14 Oktober - Hälleskogsbrännans naturreservat och Våtmarksparken i Västerås   
I Hälleskogsbrännan kan du på nära håll uppleva hur naturen påverkades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Vid Johannisbergsområdet, sydväst om centrala Västerås är nu Våtmarksparken färdigställd. Våtmaksparkens främsta syfte är att rena det hårt dagvattenbelastade vattnet i Kapellbäcken, innan det mynnar ut i Mälaren. En stor del av bäckens flöde leds nu genom Våtmarksparkens sex dammar innan det, renat, släpps ut i sjön.

Anmälan till Birgitta Nordin-Wahlström: tfn 070-4830148 eller e-post: birgitta.n.w@gmail.com 

om ni är intresserade av att följa med. Mer info kommer senare.

 

Tips! Tisdag 17 oktober kl 13-14.30 Höst i trädgården, Bergianska trädgården

Vad händer i trädgården på hösten? Vilka sysslor utför vi och varför gör vi så? Vilka växter visar sig från sin bästa sida?  Och vad är det som döljer sig bakom allt det gröna? Hur gör vi för att njuta av vår trädgård hela året? Kan vi hjälpa våra växter att klara vinterns utmaningar. Ska man höststäda? Eller bör man tålmodigt vänta in våren och värmen? Detta är några frågeställningar som avhandlas under visningen. Obligatorisk föranmälan: klicka på länken till anmälningsformuläret på Bergianska trädgårdens hemsida, öppnar 26 september. Begränsat antal platser.

Pris: 80 kr. Betalning sker direkt till guiden med Swish. Samling för betalning 15 minuter innan visningen börjar. Samlingsplats meddelas vid erhållen plats på visningen.