HemMILJÖVÅRDSSÄLLSKAPET

KAMES MULLVADIS


En opolitisk oberoende miljövårdsförening där man kan få aktuella kunskaper, vidareutbildning och kontakter.


Miljömedvetandet hos allmänheten väcktes på 1960-talet. En av väckarklockorna var Rachel Carson med sin bok "Tyst vår". På Stockholms universitet tog Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (dåvarande Naturgeografiska institutionen) tag i detta intresse och startade kurser i miljövård. Man började med en 10-poängskurs och efter några år, 1973 för att vara exakt, tillkom en fortsättningskurs.


Den första kullen studenter som kom att utexamineras från

fortsättningskursen fann under en exkursion till Västergötland att man inte kunde släppa miljövårdsfrågorna i och med att kursen tog slut. Sagt och gjort - de bildade en förening. Man kallade den Kames Mullvadis efter det säregna kamelandskapet i Västergötland vilket en del naturgeografer anser bildades vid senaste istidens slut. I sann studentikos anda framlades i stället teorin att landskapet formats av den numera utdöda jätte-mullvaden Kames mullvadis. Denna landskapstyp återfinns främst i Valle Härad i Västergötland och är behagligt kuperat med kullar och dalar i ett relativt öppet landskap med riklig växtlighet och ett varierat djurliv. Det är ett av landets attraktivaste områden för naturvänner.


”Mullvadsteorin” hävdar att kamelandskapet skapades av

jättemullvaden som genom "undergrävande" verksamhet verkade utan att direkt synas. Detta arbetssätt präglar också i stort sett föreningens verksamhet.Föreningen arrangerar föreläsningar och kortare exkursioner, samt informerar om nyheter och andra aktuella händelser i ämnet miljövård. Sedan 1970-talet har föreningens verksamhet följt denna programförklaring genom att bl.a. arrangera kvällsföreläsning någon gång per år, informerar om intressanta föreläsningar och konferenser. 


 
Tips! Lördag 9 eller söndag 10 april kl 10.00 - Vandra på flera leder i Täby samma dag – Täby Naturskyddsförening

Anmälan till Anders Wallin senast torsdag 7 april. Då meddelas om det blir lördag eller söndag.

Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid förskolan Mörtsjön, Sollentunavägen 72-74.

Vi vandrar tillsammans längs med sjöar, skog och genom leende hagmarker. Turen går delvis längs Sjöslingan, Fornslingan och Roslagsleden. Sträckan är ca 7 km och lättgången. Vi väljer ett tempo som passar alla och tar pauser efter behov. Efter cirka 5 km äter vi vår medhavda matsäck vid vindskyddet på Fjäturens sydspets.

Ta med fika till rasten. Målgrupp: Alla, Medlemskap krävs: Nej, Arrangör: Täby naturskyddsförening

Pris: Gratis, Plats Adress Sollentunavägen 72, Täby, Parkeringsplatsen vid Mörtsjöns förskola

Kontaktperson Anders Wallin s.anders.wallin@gmail.com, 0704135276

 

Tips! Lördag 23 april- Ulriksdal/Bergshamra med Rolf Vestberg.
Kom med på en intressant fågelvandring i kattugglans, duvhökens och stenknäckens miljö. Någon förkunskap om fåglar behövs inte, vi kommer att prata om alla fåglar som kommer i vår väg. Vandringen genomförs oavsett väder. Medtag förtäring. Kikare är ett måste. Ingen föranmälan eller begränsning i antalet deltagare. Ledare: Rolf Vestberg, 070-424 25 50. Avgift: 100 kr. Samling: kl. 07.00 vid Bergshamra T-bana, uppgång Centrum. Slut c:a 10.00.

 

Tips! Tisdag 26 april kl 17.30 – 20.00 - Caférepet – Återbrukscafé, Naturskyddsföreningen

Hemslöjdsföreningens experter hjälper oss med lagande och fixande. Vi bjuder på Ekofika, diskuterar hållbar konsumtion och delar tips och idéer med varandra. Ett samarbete mellan Stockholms läns hemslöjdsförening, Refo och Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt-grupp.

Samlingsplats meddelas senare, både här och på Facebookeventet ”Caférepet 26 april”.

Information och anmälan: hmvgruppen@gmail.com.

 

Tips! Onsdag 27 april  - Klimatföreläsning 18:30 – 20:30 - Möt författaren till boken En strimma av hopp!, Naturskyddsföreningen

Hur kan vi undvika den annalkande klimatkatastrofen? Staffan Laestadius är en uppmärksammad författare och föreläsare, professor emeritus vid KTH och senior rådgivare vid tankesmedjan Global utmaning. Staffan visar oss att det fortfarande finns hopp att klara klimatkrisen, men att möjlighetsfönstret snabbt minskar. Han förklarar även hur den nödvändiga omställningen till ett postfossilt samhälle kan gå till. Varmt välkommen att lyssna och ställa frågor!
Tid:18:30 - 20:30, Målgrupp: Alla, Max antal deltagare: 35, Medlemskap krävs: Nej

Arrangör: Stockholms Naturskyddsförening, Pris: Gratis, Anmälan krävs.

Plats Adress: Åsögatan 115, 2tr, Stockholm, Naturskyddsföreningens rikskansli
Anmälan via Naturskyddsföreningens aktivitetskalender på nätet.